Gołaś Jakub, Prawna kwalifikacja odwołania prokuratora z delegacji na czas nieokreślony bez zachowania okresu uprzedzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2021 r., III PSKP 23/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/7-8/61
Autor:
Rodzaj: glosa

Prawna kwalifikacja odwołania prokuratora z delegacji na czas nieokreślony bez zachowania okresu uprzedzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2021 r., III PSKP 23/21

Słowa kluczowe: delegacja, prokurator, zmiana warunków pracy i płacy, okresy uprzedzenia, skutki odwołania z delegacji bez uprzedzenia, zasada dyspozycyjności

I. Istota sporu w sprawie rozstrzyganej przez Sąd Najwyższy (SN) dotyczyła oceny dopuszczalności odwoływania prokuratora z delegacji na czas nieokreślony bez zachowania okresu uprzedzenia. W stanie faktycznym leżącym u podstaw glosowanego wyrokuponad wszelką wątpliwość ustalono, że powódka została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w L. 1.04.2009 r. i od tego samego dnia – za jej zgodą – delegowana do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Apelacyjnej na okres do 30.09.2009 r. Następnie, za uprzednią zgodą powódki oraz na mocy decyzji Zastępcy Prokuratora Generalnego, przedmiotowa delegacja została przedłużona na czas nieokreślony. Powódka została odwołana z delegacji 1.02.2018 r. na mocy pisma Zastępcy Prokuratora Generalnego z 31.01.2018 r. Odwołanie powódki z delegacji nastąpiło bez podania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX