Ostapski Adam, Prawna forma działania administracji publicznej właściwa do załatwienia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2018 r., I GSK 303/18

Glosy
Opublikowano: ST 2019/7-8/186-192
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Prawna forma działania administracji publicznej właściwa do załatwienia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2018 r., I GSK 303/18

Publikacja poświęcona jest kwestii zaszeregowania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się do określonej kategorii form działania administracji publicznej, a w szczególności dopuszczalności zastosowania w tym zakresie koncepcji domniemania formy decyzji administracyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX