Mączyński Dominik, Postępowanie sądowoadministracyjne - przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT - skarga do sądu administracyjnego. Glosa do uchwały NSA z dnia 24 października 2016 r., I FPS 2/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2017/9/88
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Postępowanie sądowoadministracyjne - przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT - skarga do sądu administracyjnego. Glosa do uchwały NSA z dnia 24 października 2016 r., I FPS 2/16

Komentowana uchwała w pełni zasługuje na aprobatę. Prawidłowa jest nie tylko jej sentencja, ale trafne są obszernie przedstawione w uzasadnieniu motywy, jakimi kierował się Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Na podkreślenie zasługuje fakt, że z komentowanej uchwały wyłania się kompleksowa wizja instytucji przedłużenia terminu do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, uwzględniająca całokształt uwarunkowań prawnych z jednoczesnym poszanowaniem ochrony praw podatników.

Przedmiotem analizy NSA jest zagadnienie dopuszczalności kontroli sądowej postanowienia o przedłużeniu terminu do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Jest to problematyka wielopłaszyznowa, odnosząca się do materialnego prawa podatkowego w ujęciu krajowym i europejskim, szeroko rozumianej procedury podatkowej i postępowania sądowego oraz standardów konstytucyjnych. Bezpośrednią przyczyną wydania komentowanej uchwały była nowelizacja przepisów ustawy– Prawo o postępowaniu przed...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX