Rusinek Michał, Postępowanie karne - dopuszczalność złożenia przez prokuratora wniosku o ściganie w ramach wykonywania uprawnień pokrzywdzonego (art. 52 § 1 k.p.k.). Glosa do postanowienia SN z dnia 21 stycznia 2014 r., V KK 247/13

Glosy
Opublikowano: OSP 2015/1/5
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Postępowanie karne - dopuszczalność złożenia przez prokuratora wniosku o ściganie w ramach wykonywania uprawnień pokrzywdzonego (art. 52 § 1 k.p.k.). Glosa do postanowienia SN z dnia 21 stycznia 2014 r., V KK 247/13

Podstawowym problemem interpretacyjnym glosowanego postanowienia jest wykładnia art. 52 k.p.k., a konkretnie kręgu sytuacji, w których prokuratorowi przysługuje – w zastępstwie pokrzywdzonego i jego osób najbliższych – uprawnienie do wykonywania uprawnień pokrzywdzonego. Chodziło o rozstrzygnięcie, czy w przypadku, gdy osoba najbliższa, uprawniona do wykonywania uprawnień zmarłego pokrzywdzonego, jest wprawdzie znana, ale nie jest znane jej miejsce pobytu i niemożliwe jest jego ustalenie, prokurator ma prawo wykonywać uprawnienia pokrzywdzonego, w tym złożyć wniosek o ściganie, stosownie do końcowej części normy art. 52 § 1 k.p.k.

Analizę pojawiających się problemów interpretacyjnych warto poprzedzić bliższym przedstawieniem sytuacji procesowej, z którą przyszło się zmierzyć SN. Czyn, którego dotyczyło postępowanie, zakwalifikowano z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 197 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a zatem warunkiem prowadzenia postępowania było – stosownie do art. 205 k.k. i art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX