Kotowski Wojciech, Policjant może skorzystać z urlopu na żądanie. Glosa do wyroku SN z dnia 28 października 2009 r., II PK 123/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Policjant może skorzystać z urlopu na żądanie. Glosa do wyroku SN z dnia 28 października 2009 r., II PK 123/09

Instytucja „urlopu na żądanie” wzbudza silne emocje, może ze względu na różnorodność interpretacyjną postanowień art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Ostatnio dotarły do mnie wiadomości, że wskazany urlop nie obejmuje policjantów. Z tego rodzaju stanowiskiem nie można się zgodzić.

W myśl dyspozycji art. 2 pracownikiem jest m.in. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru i mianowania. Zatem nie ma cienia wątpliwości, że wspomniana ustawa ma zastosowanie do policjantów. Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, wówczas przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Należy zatem sięgnąć do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.).

Czy policjant może skorzystać z „urlopu na żądanie”? Przed odpowiedzią na to pytanie należy dokonać analizy art. 1672kodeksu pracy (dalej:...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX