Karczyński Łukasz, Połączenie spółek zagranicznych oraz bieg terminów materialnoprawnych a następstwo prawne w Ordynacji podatkowej. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 marca 2013 r., II FSK 1675/11

Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/1/68-74
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Połączenie spółek zagranicznych oraz bieg terminów materialnoprawnych a następstwo prawne w Ordynacji podatkowej. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 marca 2013 r., II FSK 1675/11

Glosowane orzeczenie dotyczy dwóch kwestii związanych z następstwem prawnym na gruncie Ordynacji podatkowej w przypadku łączenia się spółek. Pierwszą jest pytanie, czy następstwo to dotyczy również połączenia spółek kapitałowych z siedzibą za granicą. Drugą natomiast – czy oprócz uprawnień spółki przejmowanej obejmuje ono także płynące na rzecz tej spółki terminy materialnoprawne. Obie kwestie sąd rozstrzygnął pozytywnie. Ten słuszny zdaniem Autora wyrok skłania do poszerzonej refleksji nad oboma wskazanymi zagadnieniami. Odpowiedź na pytanie pierwsze warto bowiem uzasadnić głębiej niż to uczynił Sąd; z kolei odpowiedź Sądu na pytanie drugie, choć słuszna co do meritum, nie wydaje się właściwie uzasadniona.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX