Przyjemski Stanisław Maria, Pojęcie zbrodni komunistycznej. Glosa do postanowienia SN z dnia 5 lipca 2005 r., WZ 13/05

Glosy
Opublikowano: PiP 2006/3/124-127
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Pojęcie zbrodni komunistycznej. Glosa do postanowienia SN z dnia 5 lipca 2005 r., WZ 13/05

Teza postanowienia z 5 VII 2005,

WZ 13/05

Jeżeli akt oskarżenia zarzuca oskarżonemu popełnienie przestępstwa zakwalifikowanego jako "zbrodnia komunistyczna" (art. 2 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 1998 r., o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: Dz.U. nr 155, poz. 1016 ze zm.), to w konkluzji - stosownie do wymagania zawartego w art. 332 § 2 pkt 2 k.p.k. - powinien wskazywać nie tylko te cechy czynu zarzucanego, które odpowiadają znamionom danego przestępstwa, ale także te, które odpowiadają znamionom owej zbrodni i to w określonej postaci, albowiem zbrodnia ta występuje w różnych odmianach. W razie niespełnienia tego warunku, akt oskarżenia, na podstawie art. 337 § 1 k.p.k. zwraca się oskarżycielowi w celu usunięcia braków.

GLOSA DO POSTANOWIENIA Z 5 VII 2005, WZ 13/05

Sąd Najwyższy, uznając za zasadne zażalenie Prokuratora na postanowienie Sądu Okr. o umorzeniu postępowania karnego wobec b. prokuratora wojskowego, oskarżonego o przestępstwo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX