Skowron Andrzej, Pojęcie "wspólnego pożycia" w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Pojęcie "wspólnego pożycia" w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15

Omawiana uchwała zasługuje na aprobatę, przede wszystkim dlatego, że powstrzymuje – przynajmniej na jakiś czas – niebezpieczny kierunek wykładniczy zarysowujący się w orzecznictwie SN, a dotyczący pojęcia "wspólne pożycie”, które to pojęcie używane jest – jako element definicji osoby najbliższej – w licznych przepisach prawa, nie tylko o charakterze penalnym. Posiada jednak jeszcze jeden istotny walor. Ugruntowuje mianowicie pogląd, że odmienność płci osób pozostających we wspólnym pożyciu nie jest warunkiem uznania, iż jest to relacja interpersonalna w rozumieniu art. 115 § 11 k.k., co będzie miało niewątpliwie bardzo duży wpływ na praktykę sądów powszechnych.

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, który rozpoznawał wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności powstałych, głównie w jego orzecznictwie, nie ustrzegł się jednak drobnych potknięć, jak np. stwierdzenie, że pojęcie "wspólnego pożycia” musi być pojęciem szerszym niż pojęcie "szczególnie bliskiego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX