Niedośpiał Michał, Pojęcie ustności oświadczenia woli testatora. Glosa do uchwały SN z dnia 26 lutego 1993 r., III CZP 24/93

Glosy
Opublikowano: PiP 1994/7-8/147-150
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Pojęcie ustności oświadczenia woli testatora. Glosa do uchwały SN z dnia 26 lutego 1993 r., III CZP 24/93

Istota problemu sprowadza się do pojęcia ustności oświadczenia woli testatora. Czy jest mianowicie oświadczeniem ustnym spadkodawcy zaaprobowanie testamentu przygotowanego wcześniej przez niego lub inną osobę, przy spełnieniu wszystkich innych przesłanek ważności danego testamentu, np. z art. 951, 952 k.c.? Jest sporne, czy takie stanowisko można uznać za zgodne z teorią woli. Zdaniem moim tak.

W literaturze, a także w orzecznictwie, ścierają się tu dwa różniące się poglądy.

Na tle prawa spadkowego z 1946 r. SN zgodnie przyjmował stanowisko liberalne , uważam przy tym, że jego orzecznictwo w tej materii jest w pełni aktualne także pod rządem kodeksu cywilnego z 1964 r. SN zajął jednak stanowisko odmienne od prezentowanego . Trzeba zaznaczyć, że wszystkie dotychczas wydane orzeczenia zapadły na tle testamentu ustnego.

Powstaje podstawowe pytanie, skąd ta zmiana poglądów SN. Nie można wykluczyć wpływu na orzecznictwo SN w tej sprawie zapatrywań Gwiazdomorskiego , który powołuje się na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX