Driczinski Sławomir, Pojęcie podróży służbowej i zaliczanie jej poszczególnych okresów do czasu pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 lutego 2021 r., III PSKP 4/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/11/90
Autor:
Rodzaj: glosa

Pojęcie podróży służbowej i zaliczanie jej poszczególnych okresów do czasu pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 lutego 2021 r., III PSKP 4/21

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX