Litwiński Paweł, Pojęcie danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Glosa do wyroku TS z dnia 19 października 2016 r., C-582/14

Glosy
Opublikowano: EPS 2017/5/49-54
Autor:
Rodzaj: glosa

Pojęcie danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Glosa do wyroku TS z dnia 19 października 2016 r., C-582/14

Pojęcie danych osobowych jest kluczowym elementem całego systemu prawa ochrony danych osobowych – zarówno rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych , jak i uzupełniająca je dyrektywa 2016/680/UE , a wcześniej dyrektywa 95/46/WE oraz ustawy krajowe ją implementujące chronią przecież „dane osobowe”. Nie podlega natomiast ochronie informacja, która nie stanowi danych osobowych, dlatego tak bardzo istotne jest prawidłowe ustalenie zakresu tego pojęcia. Definicja danych osobowych zawarta w przepisach rozporządzenia ogólnego zmieniła się nieznacznie w stosunku do obowiązującej definicji pochodzącej z dyrektywy 95/46/WE. Niedawno jednak Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Patrick Breyer przeciwko Bundesrepublik Deutschland, w którym po raz pierwszy w swoim dotychczasowym orzecznictwie poddał analizie definicję danych osobowych w znaczeniu abstrakcyjnym, a nie w celu ustalenia charakteru prawnego konkretnej kategorii informacji. Uzasadnia to postawienie pytania o wpływ poglądów zawartych w wyroku w sprawie Breyer na pojęcie danych osobowych – zarówno na gruncie obowiązujących przepisów, jak i rozporządzenia ogólnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX