Pojęcie danych niedopuszczalnych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Glosa do postanowienia SN z dnia 2 grudnia 2015 r.,... - OpenLEX

Zamojski Łukasz, Pojęcie danych niedopuszczalnych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Glosa do postanowienia SN z dnia 2 grudnia 2015 r., IV CSK 99/15

Glosy
Opublikowano: Glosa 2016/3/28-39
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Pojęcie danych niedopuszczalnych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Glosa do postanowienia SN z dnia 2 grudnia 2015 r., IV CSK 99/15

Glosowane postanowienie Sądu Najwyższego (dalej jako SN) dotyczy pojęcia „dane niedopuszczalne”. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko opowiadające się za wąską wykładnią tego określenia. Opierając swoje rozważania przede wszystkim na wykładni gramatycznej art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym , stwierdził, że nie ma podstaw do utożsamiania tego sformułowania z „danymi sprzecznymi z prawem”. W glosowanym postanowieniu SN podkreślił, że rozszerzenie treści pojęcia „dane niedopuszczalne” na badanie przez sąd rejestrowy ważności czynności prawnej stanowiącej podstawę wpisu nie znajduje wyraźnego upoważnienia ustawowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX