Glosy
Opublikowano: OSP 2012/4/41
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Podatkowe prawo - podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienia przedmiotowe - nabycie nieruchomości położonej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Glosa do wyroku NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r., II FSK 2059/09

Komentowany wyrok wydaje się niezwykle interesujący i nie sposób jest się z nim nie zgodzić. Sąd stanął bowiem na stanowisku, zgodnie z którym od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , dotyczące zwolnień przedmiotowych (w tym przypadku art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), powinny być interpretowane w sposób wyłączający dyskryminację podatnika w zależności od tego, czy nabyta nieruchomość położona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czy w innym państwie członkowskim Unii.

Glosowany wyrok ma niewątpliwie doniosłe znaczenie praktyczne dla podatników, którzy przed końcem 2011 r. dokonali zbycia nabytych uprzednio w Polsce (tj. przed 1 stycznia 2007 r.) nieruchomości, w tym również „mieszkalnych”praw majątkowych, a następnie - w okresie dwóch lat od dnia ich sprzedaży - uzyskane z tego tytułu przychody przeznaczyli (bądź dopiero przeznaczą) na nabycie nieruchomości w innym - niż Rzeczpospolita Polska -...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?