Czerski Piotr, Podatkowe prawo - podatek dochodowy od osób fizycznych - przychód z nieodpłatnego świadczenia - podział świadczeń nieodpłatnych. Glosa do uchwały NSA z dnia 24 października 2011 r., II FPS 7/10

Glosy
Opublikowano: OSP 2012/4/40
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Podatkowe prawo - podatek dochodowy od osób fizycznych - przychód z nieodpłatnego świadczenia - podział świadczeń nieodpłatnych. Glosa do uchwały NSA z dnia 24 października 2011 r., II FPS 7/10

Sentencja glosowanej uchwały stanowi powtórzenie rozstrzygnięcia podjętego we wcześniejszej uchwale składu siedmiu sędziów NSA z 24 maja 2010 r. . W obu tych uchwałach NSA stwierdził, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f. , stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Uchwała z dnia 24 maja 2010 r. nie została podjęta jednogłośnie i była w literaturze przedmiotem wielu krytycznych wypowiedzi . Dlatego należało oczekiwać, że NSA w pełnym składzie Izby Finansowej, zajmując się ponownie problemem opodatkowania pakietów świadczeń medycznych, dokona szczególnie wnikliwej i kompleksowej interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

Niestety, NSA w uzasadnieniu uchwały z dnia 24 października 2011 r. posłużył się w zasadzie tylko dwiema metodami wykładni, tj. wykładnią...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX