Podatkowe prawo - podatek akcyzowy od piwa - podstawa opodatkowania. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 listopada 2015 r., I GSK 580/15 - OpenLEX

Pietrasz Piotr, Podatkowe prawo - podatek akcyzowy od piwa - podstawa opodatkowania. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 listopada 2015 r., I GSK 580/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/6/54
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Podatkowe prawo - podatek akcyzowy od piwa - podstawa opodatkowania. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 listopada 2015 r., I GSK 580/15

1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zasługuje na glosę przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, dotyczy zagadnienia, które nie często jest przedmiotem analizy sądów administracyjnych, a mianowicie problematyki podstawy opodatkowania produkcji piwa podatkiem akcyzowym. Po drugie, porusza ciekawą materię z pogranicza autonomii prawa podatkowego i wykładni pojęć specjalistycznych w prawie podatkowym. Po trzecie, kluczowy problem, do którego jednak „nie miał dostępu” NSA w tej sprawie, a to ze względu na wynikające z art. 183 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ograniczenie granicami skargi kasacyjnej , dotyczył pryncypiów prawa podatkowego, a mianowicie wynikającej z art. 84 i 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady wyłączności ustawowej w prawie podatkowym.

2. Kluczowe regulacje prawne w zakresie opodatkowania produkcji piwa podatkiem akcyzowym zawiera art. 94 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym . Piwem w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX