Woźniak Tomasz, Podatek od spadków i darowizn - zasiedzenie - zwolnienie od podatku. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 marca 2014 r., II FSK 883/12

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/4/37
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Podatek od spadków i darowizn - zasiedzenie - zwolnienie od podatku. Glosa do wyroku NSA z dnia 19 marca 2014 r., II FSK 883/12

W glosowanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) rozważył problematykę stosowania zwolnienia generalnego, uregulowanego w art. 4a ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn . Odnosi się on do zasiedzenia udziału w nieruchomości należącej do rodzeństwa podatnika . Oddalając skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej, NSA zaakceptował stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Poznaniu, zawarte w wyroku z 21.12.2011 r. , zgodnie z którym zwolnienie należy zastosować również w przypadku nabycia własności prawa majątkowego w drodze zasiedzenia. Zdaniem Sądu, regulacja podatkowa uwzględnia skutki nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia od poprzednich właścicieli. W jego ocenie ustawa o podatku od spadków i darowizn dopuszcza bowiem oddzielenie norm prawa podatkowego od norm prawa cywilnego. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił w prezentowanym poglądzie autonomię prawa podatkowego, odrywając instytucję zasiedzenia od jej cywilnoprawnych regulacji....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX