Gontarczyk-Skowrońska Marta, Hanusz Antoni, Podatek dochodowy od osób prawnych - nagrody i premia dla pracowników - koszty uzyskania przychodów. Glosa do uchwały NSA z dnia 1 lutego 2016 r., II FPS 5/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2017/5/52
Autorzy:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Podatek dochodowy od osób prawnych - nagrody i premia dla pracowników - koszty uzyskania przychodów. Glosa do uchwały NSA z dnia 1 lutego 2016 r., II FPS 5/15

1. Glosowana uchwała została podjęta w związku z zagadnieniem prawnym, jakie składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) przedstawił skład orzekający NSA postanowieniem z 13.10.2015 r. . Wątpliwości sądu dotyczyły tego, czy w świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przekazane pracownikom wypłaty (bez składki ZUS płaconej przez pracodawcę) z podziału wyniku finansowego netto (dochodu po opodatkowaniu) w miesiącu ich wypłaty stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

Przedstawione zagadnienie prawne powstało na tle sprawy, której przedmiotem była interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dotycząca zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez spółkę akcyjną pracownikom nagród z dochodu po opodatkowaniu. Ma ono związek ze stanowiskiem zajętym wcześniej w uchwale...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX