Hermeliński Wojciech, Nita-Światłowska Barbara, Orzeczenie sądowe wydane z udziałem sędziego powołanego wadliwie a naruszenie prawa do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka. Glosa do wyroku ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r., 26374/18

Glosy
Opublikowano: EPS 2021/5/38-46
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Orzeczenie sądowe wydane z udziałem sędziego powołanego wadliwie a naruszenie prawa do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka. Glosa do wyroku ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r., 26374/18

Autor porusza kwestię praw do sądu w kontekście orzeczenia sądowego wydanego z udziałem sędziego powołanego wadliwie.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access