Pahl Bogumił, Opodatkowanie latarni posadowionych w pasach drogowych dróg publicznych stanowiących własność przedsiębiorcy. Glosa do wyroku WSA z dnia 27 marca 2008 r., I SA/Gd 974/07

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2011/2/31-40
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Opodatkowanie latarni posadowionych w pasach drogowych dróg publicznych stanowiących własność przedsiębiorcy. Glosa do wyroku WSA z dnia 27 marca 2008 r., I SA/Gd 974/07

Glosowane orzeczenie dotyczy praktycznego problemu opodatkowania latarni oświetleniowych znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych. Stan faktyczny, będący przedmiotem rozstrzygnięcia sądu, nie budzi wątpliwości. W 2007 r. spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyła na rzecz gminy, na mocy umowy, usługi oświetleniowe polegające na oświetleniu pasów dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy w celu prowadzenia zabezpieczenia i obsługi ruchu drogowego. Usługi oświetleniowe były świadczone za pomocą zlokalizowanych w pasach dróg publicznych słupów oświetleniowych stanowiących własność skarżącej spółki. Przedmiotem sporu nie jest to, czy latarnie oświetleniowe są budowlami w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , lecz to, czy są one związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Zdaniem podatnika powinny one korzystać ze zwolnienia podatkowego z art. 2 ust. 3 pkt 4u.p.o.l., gdyż są wykorzystywane w tym celu. Poglądu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX