Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2005/4/157-162
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Opiniowanie projektów aktów prawnych Rady Unii Europejskiej przez organy parlamentu RP. Glosa do wyroku TK z dnia 12 stycznia 2005 r., K 24/04

W dniu 11 marca 2004 r. sejm uchwalił ustawę o współpracy Rady Ministrów z sejmem i senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej . Jej istota zawarta jest w art. 9 ust. 1, gdzie stwierdza się, że "przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie Unii Europejskiej Rada Ministrów zasięga opinii organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu, przedstawiając informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej". Należy podkreślić, że chodzi tu o współpracę organów w zakresie stanowienia prawa Unii Europejskiej (zob. tytuł rozdziału 2 ustawy), zaś - co wynika z art. 10tejże ustawy - wydana opinia "powinna [...] stanowić podstawę stanowiska Rady Ministrów"; jeśli jednak stanowisko Rady Ministrów "nie uwzględnia opinii" organu właściwego na podstawie regulaminu sejmu, przedstawiciel Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie "wyjaśnić" organowi właściwemu na podstawie regulaminu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację