Glosy
Opublikowano: OwSS 2019/2/127-134
Autorzy:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne. Glosa do wyroku NSA z dnia 8 maja 2018 r., I OSK 986/16

Glosa zawiera krytyczną ocenę treści wyroku NSA z 8.05 2018 r. (I OSK 986/16) dotyczącego uchylenia decyzji wojewody utrzymującej w mocy decyzję starosty w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność gminy pod lokalizację dróg publicznych. Przywołane orzeczenie porusza m.in. kwestię rynkowego charakteru nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne, granic oceny operatu szacunkowego przez organ administracji publicznej oraz sąd administracyjny oraz odniesienie do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16.10.2012 r. (K 4/10).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację