Łuczak Konrad, Odstępstwo od obowiązku dołączenia odpisu do zażalenia wniesionego w postaci papierowej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2022 r., II OZ 266/22

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/2/19
Autor:
Rodzaj: glosa

Odstępstwo od obowiązku dołączenia odpisu do zażalenia wniesionego w postaci papierowej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2022 r., II OZ 266/22

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX