Kucharski Bartosz, Odpowiedzialność z ubezpieczenia OC za szkody wywołane ruchem tzw. pojazdów specjalnych. Glosa do wyroku SN z dnia 4 września 2020 r., II CSK 749/18

Glosy
Opublikowano: PS 2021/7-8/174-181
Autor:
Rodzaj: glosa

Odpowiedzialność z ubezpieczenia OC za szkody wywołane ruchem tzw. pojazdów specjalnych. Glosa do wyroku SN z dnia 4 września 2020 r., II CSK 749/18

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX