Glosy
Opublikowano: OSP 2019/9/86
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Odpowiedzialność sędziego za przyjęcie korzyści osobistej. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 13 kwietnia 2017 r., II AKa 22/17

Słowa kluczowe: prawo karne, korupcja, wypadek mniejszej wagi, sędzia, korzyść osobista, odpowiedzialność sędziego, art. 228 § 1 Kodeksu karnego

Komentowany wyrok SA w Szczecinie zapadł w kontrowersyjnej i bardzo medialnej sprawie odnoszącej się do relacji intymnych pomiędzy sędzią a adwokatem. Zamyka on toczące się kilkanaście lat postępowanie, ale jednocześnie zawiera tezy z jednej strony prima facie godne zaaprobowania, z drugiej, po głębszej analizie uzasadnienia – budzące fundamentalne wątpliwości. Uwagi te dotyczą obu tez wyroku.

Punktem wyjścia w tejże sprawie jest określenie relacji pomiędzy osobą pełniącą funkcję publiczną a udzielającym korzyści czy to materialnej, czy osobistej. Oczywistością jest tutaj stwierdzenie, że sędzia jako funkcjonariusz publiczny jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Oczywistością jest również, iż istotą korupcji jest bezprawne udzielenie korzyści majątkowej czy osobistej lub jej obietnicy w związku z pełnieniem przez nią określonej funkcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację