Borysiak Witold, Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu braku powołania do dziedziczenia w wadliwie sporządzonym testamencie. Glosa do wyroku SN z dnia 18 listopada 2015 r., III CSK 16/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/5/34
Autor:
Rodzaj: glosa

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu braku powołania do dziedziczenia w wadliwie sporządzonym testamencie. Glosa do wyroku SN z dnia 18 listopada 2015 r., III CSK 16/15

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX