Sowiński Piotr Krzysztof, Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania a regulacja art. 233 § 1a k.k. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZP 5/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/12/106
Autor:
Rodzaj: glosa

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania a regulacja art. 233 § 1a k.k. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., I KZP 5/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX