Sekuła-Leleno Małgorzata, Odpowiedzialność gminy za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Glosa do uchwały SN z dnia 24 listopada 2017 r., III CZP 38/17

Glosy
Opublikowano: ST 2020/5/84-89
Autor:
Rodzaj: glosa

Odpowiedzialność gminy za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Glosa do uchwały SN z dnia 24 listopada 2017 r., III CZP 38/17

aprob

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX