Nesterowicz Mirosław, Odpowiedzialność cywilna szpitala za nieprawidłowe stosowanie leku. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 8 lipca 2016 r., I ACa 360/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/7-8/67
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Odpowiedzialność cywilna szpitala za nieprawidłowe stosowanie leku. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 8 lipca 2016 r., I ACa 360/16

Słowa kluczowe: cywilne prawo, zobowiązania, odpowiedzialność cywilnoprawna szpitala, stosowanie leku, prawa pacjenta, carte blanche na leczenie, zadośćuczynienie za krzywdę

1. Sprawa dotyczy szkody doznanej w szpitalu przez małoletnią pacjentkę na skutek uszkodzenia słuchu w związku z nieprawidłowym dawkowaniem leku. Obserwując liczne procesy odszkodowawcze skierowane przeciwko producentom leków (zakładom farmaceutycznym), szpitalom i lekarzom w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć, że nie ma leków bezpiecznych, każdy może wyrządzić szkodę. Rynek leków jest olbrzymi, ciągle pojawiają się nowe, udoskonalone, nowszej generacji leki. Większa skuteczność często niesie za sobą większe ryzyka i niebezpieczeństwa. Dlatego rygorystyczne są przepisy dotyczące badań leków, dopuszczenia ich do obrotu, informacji o stosowaniu i działaniach niepożądanych leku . Szczególne znaczenie ma prawidłowe przepisanie leku przez lekarza i dawkowanie – jak w danej sprawie . Lekarz może wówczas...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX