Nesterowicz Mirosław, Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestnika wycieczki. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 6 maja 2015 r., I ACa 245/15

Glosy
Opublikowano: PS 2018/2/107-115
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Odpowiedzialność biura podróży za śmierć uczestnika wycieczki. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 6 maja 2015 r., I ACa 245/15

1. Jeżeli biuro podróży – organizator imprezy turystycznej, nie określa wyraźnie, że wycieczki fakultatywne będą organizowane i realizowane przez lokalne biuro podróży za odrębną cenę, to wchodzą one do programu imprezy i organizator imprezy ponosi za nie odpowiedzialność.

2. W razie szkody na osobie doznanej przez uczestnika wycieczki zagranicznej na skutek niezapewnienia bezpieczeństwa przez biuro podróży odpowiedzialność biura podróży jest kontraktowa (art. 11a ust. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o usługach turystycznych ) przy zbiegu z odpowiedzialnością deliktową (art. 415 i n. Kodeksu cywilnego w zw. z art. 443 k.c.).

3. W razie śmierci uczestnika wycieczki osobom bliskim przysługuje własne roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (art. 446 § 4 k.c.) przy udowodnieniu przesłanek odpowiedzialności deliktowej biura podróży .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX