Odliczenie VAT przy zakupie kart paliwowych. Glosa do wyroku TS z dnia 15 maja 2019 r., C-235/18 - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Odliczenie VAT przy zakupie kart paliwowych. Glosa do wyroku TS z dnia 15 maja 2019 r., C-235/18

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Odliczenie VAT przy zakupie kart paliwowych. Glosa do wyroku TS z dnia 15 maja 2019 r., C-235/18

1.Wprowadzenie

Komentowane orzeczenie Trybunału dotyczy bezpośrednio jednego z najważniejszych zagadnień występujących tak na gruncie wspólnego systemu VAT, jak i przepisów prawa krajowego, w tym oczywiście polskiego, a mianowicie zakresu przedmiotowego podatku. Wyrok ten, wydany na gruncie prawa polskiego, odpowiada na pytanie, czy firmy oferujące bezgotówkowe zakupy na stacjach benzynowych przy wykorzystaniu kart paliwowych dokonują na rzecz swoich klientów odpłatnych dostaw towarów, opodatkowanych stawką podstawową VAT czy też dokonują zwolnionej z opodatkowania usługi finansowej polegającej na kredytowaniu kontrahentów kupujących paliwo.

Teza Trybunału, zgodnie z którą wydanie karty paliwowej stanowi zwolnione z opodatkowania świadczenie usługi, polegającej, w ocenie sądu, na de factokredytowaniu, ma kolosalne znaczenie dla podatników korzystających z tego typu kart, jak również tych będących emitentami tego rodzaju instrumentów, może ona bowiem prowadzić do skutków podatkowych bezpośrednio...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX