Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych. Glosa do wyroku TS z dnia 2 maja 2019 r., C-225/18

1.Wprowadzenie

Komentowane orzeczenie wydane w polskiej sprawie C-225/18 należy do jednych z najważniejszych, które zostały wydane w ostatnim czasie przez Trybunał na rzecz podatników działających w oparciu o krajowe przepisy w zakresie VAT, tj. ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) - dalej u.p.t.u. Już w tym miejscu należy podkreślić, że Trybunał kwestionując zgodność polskich przepisów ograniczających prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabywanych usług gastronomicznych oraz hotelarskich, jednoznacznie potwierdził prawo całej branży turystycznej do realizacji zasady neutralności w tym zakresie, począwszy od 1.01.2008 r.

Tytułem wstępu należy krótko przedstawić historię ograniczenia w zakresie odliczania VAT w stosunku do nabywanych przez podatników usług gastronomicznych oraz hotelarskich. Już w pierwszej ustawie : o podatku VAT i podatku akcyzowym z 1993 r. istniało ograniczenie przy rozliczaniu usług hotelarskich i gastronomicznych, jednak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację