Wesołowska Agnieszka, Odliczenie podatku VAT naliczonego i wykazanego w fakturze zaliczkowej w przypadku uznania przyszłej transakcji za oszustwo podatkowe. Glosa do wyroku TS z dnia 31 maja 2018 r., C-660/16 i C-661/16

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Odliczenie podatku VAT naliczonego i wykazanego w fakturze zaliczkowej w przypadku uznania przyszłej transakcji za oszustwo podatkowe. Glosa do wyroku TS z dnia 31 maja 2018 r., C-660/16 i C-661/16

1.Wprowadzenie

Rzecznik Generalny w wydanej przez siebie opinii z 30.01.2018 r. w komentowanych sprawach przytoczył słowa Benjamina Franklina: „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”, dodając, że w sprawach sąd odsyłający zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, w jakich okolicznościach przyszła dostawa towarów lub usług powinna być do celów przepisów dotyczących VAT uznawana za dostatecznie pewną, aby było możliwe odliczenie VAT zapłaconego przez odbiorcę w ramach zaliczki, nawet jeżeli dostawa ostatecznie nie ma miejsca ze względu na oszustwo dostawcy. Sąd odsyłający zwraca się również do Trybunału Sprawiedliwości, jak zauważył Rzecznik, o doprecyzowanie wynikających z takiej sytuacji konsekwencji prawnych w przedmiocie korekty i zwrotu kwoty przez organy podatkowe. Ta bardzo ciekawa sprawa, dotycząca dwóch analogicznych stanów faktycznych dotyczących prawa niemieckiego, dotyka swoim zakresem podstawowej zasady VAT, tj. zasady neutralności podatkowej, która w praktyce objawia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX