Glosy
Opublikowano: PiP 2019/7/147-156
Autor:

Odesłanie prejudycjalne włoskiego Sądu Konstytucyjnego w sprawie przeciwko M.A.S. i M.B. (tzw. Taricco bis). Glosa do wyroku TS z dnia 5 grudnia 2017 r., C-42/17

1. Wyrok wydany 5.12.2017 r. przez Wielką Izbę Trybunału Sprawiedliwości w sprawie M.A.S. i M.B. (znany lepiej we włoskiej doktrynie prawa pod nazwą Taricco bis), jest bezsprzecznie jednym z najważniejszych wyroków ostatnich lat dotyczących kwestii wzajemnych relacji między prawem krajowym i unijnym – a ściślej, problemów związanych z praktycznym zastosowaniem zasady pierwszeństwa, konstytucyjnymi granicami integracji europejskiej oraz ochroną praw jednostki. Jest też kontynuacją trwającej od 2015 r. wymiany zdań między Włochami i Trybunałem w Luksemburgu (tzw. sagi Taricco), w której poruszane są kluczowe zagadnienia: z jednej strony ochrona interesów finansowych UE, z drugiej – ochrona nadrzędnych zasad włoskiej konstytucji. Pierwszy wyrok, który zapadł 8.09.2015 r. w sprawie C-105/14 , z wielu powodów spotkał się z krytyką i niezadowoleniem środowisk naukowych we Włoszech, głównie w związku z możliwością pogorszenia standardów ochrony jednostki w obszarze prawa karnego. Drugi wyrok,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację