Glosy
Opublikowano: Glosa 2011/3/23-37
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Ochrona praw podstawowych a zasada swobodnego przepływu usług. Glosa do wyroku TS z dnia 14 października 2004 r., C-36/02

Prawo UE nie stoi na przeszkodzie wydaniu przez władze krajowe zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wykorzystywaniu do celów handlowych gier opartych na symulacji zabijania ludzi, uzasadnionego ochroną porządku publicznego w związku z naruszeniem w ramach tej działalności godności ludzkiej (teza wyroku). Unia Europejska i państwa członkowskie mają obowiązek przestrzegania praw podstawowych, zatem ochrona tych praw stanowi, co do zasady, wystarczające uzasadnienie ograniczenia zobowiązań nałożonych przez prawo unijne, nawet w ramach podstawowej swobody gwarantowanej przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako TFUE) w postaci swobody świadczenia towarów i usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?