Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/4/87-105
Autor:

Ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych przed użyciem dla produktów nieporównywalnych. Glosa do wyroku TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-393/16

Wyrokiem z 20.12.2017 r., C-393/16, Trybunał Sprawiedliwości określił przesłanki, od spełnienia których zależy, czy producent produktu spożywczego, w skład którego wchodzi produkt oznaczony nazwą geograficzną, może wykorzystywać tę nazwę dla oznaczania własnego towaru. Orzeczenie jest dobrą okazją do dokonania bliższej analizy poszczególnych przesłanek ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w przypadku bezprawnego użycia oznaczeń identycznych lub podobnych dla produktów nieporównywalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację