Ocena oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.... - OpenLEX

Daniel Paweł, Ocena oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę. Glosa do wyroku WSA z dnia 20 września 2018 r., IV SA/Po 667/18

Glosy
Opublikowano: OwSS 2019/2/121-126
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ocena oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę. Glosa do wyroku WSA z dnia 20 września 2018 r., IV SA/Po 667/18

Glosowany wyrok odnosi się do obowiązków inwestora w zakresie udokumentowania na etapie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę rzeczywistego wpływu realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na środowisko, przy uwzględnieniu wynikających z przepisów prawa wartości granicznych. Podjęte rozważania prowadzą do zaaprobowania stanowiska sądu, że przed udzieleniem pozwolenia na budowę należy ocenić, czy realizacja inwestycji nie wpłynie w niedopuszczalny sposób na możliwość przyszłego zagospodarowania terenów sąsiednich, a więc czy planowana inwestycja nie spowoduje nadmiernego ograniczenia praw do sąsiednich nieruchomości bądź naruszenia istoty prawa własności, w tym przypadku przez możliwość promieniowania w miejscach dostępnych dla ludzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX