Bogucki Stanisław, Szczygieł Jan, Obowiązek stosowania przepisów ustawy - Prawo konsularne w postępowaniu odwoławczym przed konsulem RP w sprawie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi państwa trzeciego. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 grudnia 2019 r., II OSK 2380/19

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/10/87
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Obowiązek stosowania przepisów ustawy - Prawo konsularne w postępowaniu odwoławczym przed konsulem RP w sprawie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi państwa trzeciego. Glosa do wyroku NSA z dnia 18 grudnia 2019 r., II OSK 2380/19

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX