Glosy
Opublikowano: OSP 2019/10/96
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Obowiązek sądu odwoławczego precyzowania podstawy orzekania kasatoryjnego. Glosa do wyroku SN z dnia 16 listopada 2017 r., II KS 3/17

Słowa kluczowe: postępowanie karne, przesłanki uchylenia wyroku przez sąd odwoławczy, konieczność sprecyzowania podstawy orzeczenia kasatoryjnego

W wyroku z 16.11.2017 r., II KS 3/17, Sąd Najwyższy (SN) stanął na stanowisku, zgodnie z którym uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego powinno być tak sformułowane, aby wynikało z niego jednoznacznie, która z przesłanek określonych w art. 437 § 2 Kodeksu postępowania karnego była podstawą uchylenia wyroku sądu I instancji i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania. Wskazana teza ma ogromne znaczenie praktyczne i zasługuje na pełną aprobatę.

Na samym wstępie należy zauważyć, że wskazane stanowisko SN powoli staje się konsekwentną linią orzeczniczą – zostało ono powielone przy rozpoznawaniu kolejnych spraw dotyczących skargi na wyrok uchylający sądu odwoławczego .

Należy wyjść od tego, że w związku z obowiązującą od 1.07.2015 r. zmianą modelu postępowania odwoławczego, dążącą do zwiększenia roli i aktywności procesowej sądu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?