Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Obliczanie wysokości odszkodowania za opóźniony lot łączony. Glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2017 r., C-559/16

Glosowany wyrok dotyczy interpretacji art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dz.Urz. WE L 46, s. 1) - dalej rozporządzenie 261/2004. Przedmiotem glosy jest analiza sytuacji, w której w rzeczywistości dystans pokonywany w ramach przelotu jest, z powodu przesiadki, większy aniżeli dystans pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego i czy ma to wpływ na obliczanie wysokości należnego odszkodowania za odwołany lot.

1.Wyrok ten został wydany w następujących okolicznościach sprawy. Trzy obywatelki Niemiec podróżowały z Rzymu do Hamburga, z przesiadką w Brukseli, przewoźnikiem Brussels Airlines. Lot z Rzymu do Brukseli opóźnił się tak, że skarżące nie miały możliwości zdążyć na lot łączony. Do Hamburga dotarły z opóźnieniem wynoszącym 3 godziny i 50 minut w porównaniu z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?