Lewandowicz-Machnikowska Monika, Obliczanie wysokości emerytury w przypadku kobiet urodzonych w 1952 r., pobierających wcześniejszą emeryturę. Glosa do uchwały SN z dnia 28 listopada 2019 r., III UZP 5/19

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/5/38
Autor:
Rodzaj: glosa

Obliczanie wysokości emerytury w przypadku kobiet urodzonych w 1952 r., pobierających wcześniejszą emeryturę. Glosa do uchwały SN z dnia 28 listopada 2019 r., III UZP 5/19

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX