Woś Paulina, O separacji w kontekście prawa do zasiłku pogrzebowego. Glosa do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2012 r., I UZP 8/11

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2013/3/107-118
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

O separacji w kontekście prawa do zasiłku pogrzebowego. Glosa do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2012 r., I UZP 8/11

W uchwale z dnia 17 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy stwierdził, co następuje: „Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych także w razie śmierci małżonka pozostającego w separacji w rozumieniu art. 614 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”.

Autorka aprobuje stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale, jednak w sposób krytyczny odnosi się do uzasadnienia prawnego w części dotyczącej zagadnienia „członka rodziny”.

Uchwała SN dotyczy problematyki prawa małżonka pozostającego w separacji prawnej, w rozumieniu art. 614 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy , do zasiłku pogrzebowego, przysługującego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 2 i art. 67 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , w przypadku śmierci małżonka. Uchwała SN została wydana na skutek przedstawienia przez sąd okręgowy do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX