Witczak Karolina, O rozpowszechnianiu wizerunku jako znamieniu przestępstwa z art. 191a k.k. Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2016 г., II KK 304/15

Glosy
Opublikowano: Palestra 2017/7-8/164-167
Autor:
Rodzaj: glosa

O rozpowszechnianiu wizerunku jako znamieniu przestępstwa z art. 191a k.k. Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2016 г., II KK 304/15

Dokument posiada tylko metrykę.