Żołyński Janusz, Nielegalny strajk - referendum strajkowe. Glosa do wyroku SN z dnia 7 marca 2013 r., I PK 216/12

Glosy
Opublikowano: OSP 2014/10/95
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Nielegalny strajk - referendum strajkowe. Glosa do wyroku SN z dnia 7 marca 2013 r., I PK 216/12

W glosowanym orzeczeniu SN rozstrzygnął niezmiernie istotną kwestię dotyczącą jednego z etapów przebiegu sporu zbiorowego, a mianowicie procesu tzw. referendum strajkowego. Rozstrzygnął występujące w nauce prawa pracy wątpliwości, czy referendum strajkowe powinno być przeprowadzone wyłącznie u całego pracodawcy (w całym zakładzie pracy), a więc czy może objąć tylko część jego pracowników. Uznał mianowicie, że przesłanką warunkującą dopuszczalność wszczęcia legalnego strajku jest przeprowadzenie referendum strajkowego obejmującego wszystkich pracowników.

Zarząd zakładowej organizacji związkowej wystąpił do pracodawcy z żądaniem dokonania podwyżek płac dla grupy zawodowej pielęgniarek. Etap rokowań i mediacji zakończył się podpisaniem protokołu rozbieżności. Z tego też względu związek zawodowy powołał komisję referendalną do przeprowadzenia referendum strajkowego i poparcia strajku jedynie dla grupy zawodowej pielęgniarek. W referendum wzięło udział 36,7% ogółu pracowników, za strajkiem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX