Glosy
Opublikowano: OSP 2019/3/32
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Niedopuszczalność odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP bez wyjaśnienia, czy cudzoziemiec deklaruje wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 września 2018 r., II OSK 1025/18

Słowa kluczowe: administracyjne postępowanie, cudzoziemcy, decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej

1. Glosowany wyrok dotyczy jednego z najistotniejszych zagadnień ochrony międzynarodowej cudzoziemców w Polsce – dostępu do terytorium państwa tych cudzoziemców, którzy podczas wjazdu wnioskują o udzielenie ochrony międzynarodowej, nie mając żadnego innego tytułu prawnego do wjazdu. W świetle obowiązujących unormowań następstwa złożenia podczas odprawy granicznej oświadczenia o woli ubiegania się o ochronę międzynarodową są jasne. Oprócz podstawowego następstwa – dopuszczenia cudzoziemca na terytorium państwa, na organie Straży Granicznej (SG) spoczywają wówczas obowiązki o charakterze techniczno-wykonawczym: przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, powodującego wszczęcie postępowania w tej sprawie, wykonania czynności wyliczonych w art. 30–32ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację