Rabiega-Przyłęcka Agnieszka, Niedopuszczalność cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie ustawy "Apteka dla Aptekarza". Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2.08.2022 r., V SA/Wa 703/22

Glosy
Opublikowano: PPP 2023/3/112-121
Autor:
Rodzaj: glosa

Niedopuszczalność cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie ustawy "Apteka dla Aptekarza". Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2.08.2022 r., V SA/Wa 703/22

aprob.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX