Hadel Maciej, Suwaj Robert, Następca prawny właściciela jako strona postępowania reprywatyzacyjnego. Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2022 r. (I OSK 1717/20)

Glosy
Opublikowano: ST 2023/10/82-94
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Następca prawny właściciela jako strona postępowania reprywatyzacyjnego. Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2022 r. (I OSK 1717/20)

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX