Wypych-Żywicka Alina, Naruszenie zasad współżycia społecznego przy wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Glosa do wyroku SN z dnia 1 czerwca 2012 r., II PK 250/11

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2013/4/63-68
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Naruszenie zasad współżycia społecznego przy wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Glosa do wyroku SN z dnia 1 czerwca 2012 r., II PK 250/11

Problem wypowiedzenia nieuzasadnionego i wypowiedzenia sprzecznego z zasadami współżycia społecznego należy do tych kwestii, które mimo upływu lat nie tracą aktualności. Przyczyną pojawiania się na wokandzie SN spraw pracowniczych związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, mimo bogatego orzecznictwa i literatury, jest nietypowość okoliczności towarzyszących ustaniu stosunku pracy, co ma przełożenie na prawidłowość stosowania prawa, w tym ustalenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy uzasadniającej rezygnację z pracownika. Przykładem jest glosowany wyrok SN.

Zazwyczaj rozstrzygnięcia SN dotyczące kwestii ustania więzi prawnej na skutek wypowiedzenia porządkowały odmienne stanowiska sądów rejonowych i okręgowych w kwestii relacji między art. 45 i art. 8k.p. w konkretnych, indywidualnych sprawach. Tym razem jednak mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajnej wręcz zgodności poglądów sądów niższej instancji i SN, co do ustaleń stanu faktycznego, rozstrzygnięcia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX