Jagura Bartosz, Tomiczek Anna, Należyte sprawdzenie przez działającego w dobrej wierze sygnalistę dokładności i wiarygodności zgłaszanych informacji. Glosa do wyroku ETPC z 16.02.2021 r., Gawlik v. Liechtenstein

Glosy
Opublikowano: PiP 2023/4/173-180
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Należyte sprawdzenie przez działającego w dobrej wierze sygnalistę dokładności i wiarygodności zgłaszanych informacji. Glosa do wyroku ETPC z 16.02.2021 r., Gawlik v. Liechtenstein

Należyta staranność działającego w dobrej wierze sygnalisty oznacza konieczność dokładnego sprawdzenia potencjalnej nieprawidłowości przed dokonaniem zgłoszenia do organów państwa. W przeciwnym wypadku sygnaliście grozić mogą konsekwencje na gruncie prawa pracy, łącznie ze zwolnieniem z pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX