Kaźmierczyk Aneta, Najem krótkoterminowy jako przedmiot uchwał wspólnot mieszkaniowych. Glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2021 r., IV CSKP 20/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/4/31
Autor:
Rodzaj: glosa

Najem krótkoterminowy jako przedmiot uchwał wspólnot mieszkaniowych. Glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2021 r., IV CSKP 20/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX