Glosy
Opublikowano: OSP 2019/10/93
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Nadużycie prawa a terminy zawite do odrzucenia spadku oraz do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia. Glosa do uchwały SN z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17

Słowa kluczowe: prawo spadkowe, otwarcie spadku, uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, zastosowanie przez sąd art. 5 Kodeksu cywilnego w razie nieodebrania od spadkodawcy oświadczenia w terminie nie z jego winy

1. Uchwała Sądu Najwyższego (SN) dotyczy kwestii, która przez całe lata (szczególnie jednak po roku 1990, kiedy to prawo spadkowe zaczęło budzić się z „hibernacji” i coraz szybciej nabierać praktycznej doniosłości) była dowodem rażącej niesprawiedliwości PRL-owskiego systemu odpowiedzialności za długi spadkowe. Systemu różnicującego sposób przyjęcia spadku przez różne podmioty, które nie złożyły w terminie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. A także systemu w sposób nieuprawniony stojącego na straży interesów wierzycieli spadkowych kosztem nie dość zorientowanych i niewystarczająco zapobiegliwych spadkobierców.

Fikcja złożenia oświadczenia o skutkach prostego przyjęcia spadku powodowała niejednokrotnie dramatyczne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację